Priser & vilkår

Byg & Brand er stiftet af Kim & Kenneth

Kenneth har en baggrund som tømrer, bygningskonstruktør og sælger på en trælast.

Kim kommer en baggrund som murer, bygningskonstruktør og byggeleder i København


Denne baggrund sikrer et stærkt fundament for, at netop jeres projekt kan lykkes.


Både med gennemtænkte løsninger og et byggeri der matcher jeres budget. Vi har den fornødne viden, der bygger bro mellem de rigtig interessante og spændende løsninger.


Vi ved, hvad der er muligt at bygge, men lader os ikke begrænse af, hvad man plejer at gøre.

Vi er altid klar på en udfordring!

Priser

For at det skal være rigtig nemt at overskue, hvad jeres projekt koster, har vi denne prisliste.

Prislisten tager udgangspunkt i projektets størrelse og kompleksitet.

Tid og pris vil blive afklaret ved det første uforpligtende møde hjemme hos Jer, her på kontoret eller et helt 3. sted.

Efter vi har fået en snak om projektet, vil jeg lave et tilbud, vi kan arbejde ud fra.

Priserne er pr. m2 og excl. moms.

Prislisten er vejledende, og der vil altid blive taget udgangspunkt i jeres projekt.

Mindste salær for opgaver er 5.000 kr. excl. moms

Såfremt projektet ikke indeholder et skitseprojekt, vil der være et opstarts salær på 2.500 kr. excl. moms

Timepris for arbejde ud over prislisten er 850 kr. excl.

Skitseprojekt afregnes efter endt proces.

Myndighedsprojekt afregnes med 1/3 ved processtart, og 2/3 når sagen bliver indsendt til myndigheden.

Hovedprojekt afregnes med 1/3 ved processtart, og 2/3 når projektet er klart til udbud.

Færdigmeldningen af byggeri er ikke includeret i priserne. Dette afregnes efter medgået tid.

Hvad får I for pengene og hvad har I brug for?

Skitseprojekt:

I har sikkert en idé til jeres nye hus/projekt. I skitsefasen prøver vi i fællesskab at får de tanker og idéer ned på papir. Vi snakker om, hvad der er muligt; bygningsreglementet, lokalplanen og ikke mindst jeres budget vil være aktive faktorer.

Læs evt. mere om skitseprojekter: https://www.bolius.dk/skitseforslag-18202

Myndighedsprojekt:

Det er i denne fase, vi udarbejder det materiale, der skal danne grundlag for jeres byggetilladelse.

Her omdanner vi skitserne til det tegningsmateriale, der giver tilladelsen.

Vi kan klare alt det tekniske.

Til myndighedsprojektet høre en energirammeberegning som ikke er inkluderet i prisen. Denne udarbejdes af en energivejleder/rådgiver.

Myndighedsprojektet er ligeledes uden evt. dispensationsansøgninger.

Læs evt. mere: https://www.bolius.dk/byggetilladelse-og-anmeldelse-af-byggeri-18117/

Hovedprojekt:

Når myndighedsprojektet er klart og sendt til kommunen, tager vi fat på hovedprojektet. Dette projekt skal bruges til at indhente tilbud fra relevante håndværkere, og senere til at opføre projektet efter.

Det er et mere detaljeret projekt, hvor der er tænkt over alle knudepunkter og udfordringer, der måtte være i projektet. Efter et færdigt hovedeprojekt sender vi projektet i licitation. Herefter kommer dommen; hvad koster det?

Læs evt. mere: https://www.bolius.dk/hovedprojekt-18205/

Byggestyring:

Når licitationen er over, og byggeriet skal pågå, så kan der være brug for en tovholder igennem selve byggeriet.

Her kan jeg som rådgiver hjælpe jer igennem, og sørge for at byggeriet kører så gnidningsfrit som muligt.

Kommer der tekniske problemstillinger, eller kører alt ikke efter planen, så er det værdifuldt med en byggeteknisk stærk rådgiver til at rede trådene ud.

Endvidere bidrager jeg også til at budget og tidsplan overholdes.

Læs evt. mere: https://www.bolius.dk/planlaegning-og-styring-af-byggesager-18929

Brandteknisk rådgivning

Prisen på brandteknisk sagsbehandling varierer meget fra sag til sag.

Der findes for nuværende 10 bilag til BR18, som hver omhandler forskellige typer af byggerier, eller bygningsafsnit.


Hvert bilag opstiller en række krav og restriktioner til anvendelsen og udformningen af byggeriet.

Hvilke brandtekniske installationer den enkelte bygning, eller bygningsafsnit skal indeholde, og hvordan den evakueres.


Dermed kan et ellers simpelt byggeri, med flere anvendelser godt blive til en længere historie hvad angår brandteknisk dokumentation.

Graden af dokumentation er overordnet set det samme for hvert bilag.


En brandteknisk sagsbehandling skal som minimum indeholde:

– Starterklæring
– Dokumentation for indplacering i brandklasse
– Brandstrategirapport

– Brandtekniske tegninger
– Funktionsbeskrivelse
– Brandteknisk kontrolplaner
– Brandteknisk kontrolrapport
– Sluterklæring

Som priseksempel kan der nævnes følgende:

Opdeling af lejemål med vandret skel

Mellem 20.000 & 30.000 kr.- + moms

Enkeltstående lagerbygninger

Mellem 30.000 & 50.000 kr,- + moms

Enkeltstående produktionsbygninger

Mellem 40.000 & 60.000 kr,- + moms

Kontorbygninger

Mellem 40.000 & 50.000 kr,- + moms

Butikker

Mellem 50.000 & 60.000 kr,- + moms

Plejeinstitutioner

Mellem 50.000 & 70.000 kr,- + moms

Konsulent-timer

1.200 kr/tim

Det er vigtigt at pointere, at dette blot er et billede af, hvad en brandteknisk sagsbehandling beløber sig til ca. i kroner & øre. Der er stadig mange forhold, der kan trække i både den ene og den anden retning. Alle sager vil blive lavet ud fra en fast aftalt pris ved projektstart.